X
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti:

Ing. Vladimír Říha – předseda představenstva
Ing. Petr Stroner – člen představenstva
Ing. Luděk Vilím - člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

Ing. Jiří Černý – člen dozorčí rady
Ing. Andrej Chrzanowski – člen dozorčí rady
RNDr. Roman Rosenberg, CSc. – člen dozorčí rady


Vrcholový management:

Ing. Vladimír Říha – generální ředitel
Ing. Martin Kouba - výkonný ředitel divize doprava
Ing. Ivan Mojžíšek – obchodní ředitel divize doprava
Ing. Luboš Sobotka - výkonný ředitel divize průmysl
Ing. Luděk Vilím – finanční ředitel